Nuorisotyö

Nuorisotoimi vastaa kunnassa tehtävästä nuorisotyöstä. Nuorisotoimen tavoitteena on järjestää ja kehittää kunnassa tapahtuvaa nuorisotyötä. Panostamme nuorten parissa tehtävään työhön tukemalla muita nuorisotyötä järjestäviä tahoja, sekä tarjoamalla tiloja sekä monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Yhteystiedot

Nuoriso-ohjaajat:

Fanny Lasala
puh. 040 183 9144 (myös WhatsApp)
fanny.lasala@hausjarvi.fi
Facebook: Fanny nuoriso-ohjaaja

Tiina Tuominen
puh. 040 330 6781 (myös WhatsApp)
tiina.tuominen@hausjarvi.fi
Facebook: Tiina nuoriso-ohjaaja

 

 

Nuorisotoimen tehtävät

Nuorisotoimen tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja omaehtoista toimintaa, edistää nuorten hyvinvointia, osaamista ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vahvistaa nuorten itsenäistymistä. Toiminta suuntautuu etupäässä 12-17 -vuotiaisiin nuoriin.

Nuorisotyö tarjoaa avoimentoiminnan iltoja Oitissa, Hikiällä sekä Ryttylässä. Nuorisotila toiminnan lisäksi nuorisotoimi järjestää mm. erilaisia tapahtumia, retkiä, kerhoja ja teemailtoja.