Historiaa ja vaakuna

Varhaiskeskiajalla koko Etelä-Häme kuului vanhojen pirkkalaisten metsästysalueeseen. Hausjärven nimi esiintyy asiakirjoissa ensi kerran 1543, jolloin se tarkoitti vain järvennimeä. Nimi laajeni tarkoittamaan myös vuonna 1611 perustettua kappeliseurakuntaa ja sittemmin kuntaa.

Historiallinen Hausjärvi on pinta-alaltaan nykyistä huomattavasti laajempi. Siihen kuuluivat aina vuoteen 1918 saakka osa nykyistä Hyvinkään kaupunkia ja vuoteen 1922 saakka nykyinen Riihimäen kaupunki.

Osa Mommilan kylää (Mommilan-Hietoisten alue) liitettiin Hämeenlinnan kaupungista Hausjärven kuntaan valtioneuvoston päätöksellä 1.1.2010 lukien.

Hausjärven kunta on perustettu vuonna 1868. Asutus Hausjärvellä on tosin huomattavasti vanhempaa. Salpausselän alueella, johon myös Hausjärvi kuuluu, on todistettavasti ollut asutusta jo ns. kampakeraamisella kaudella.

Hausjärven puukirkko on rakennettu 1787-1788 ja se Hämeen ainoa puinen ristikirkko. Kirkon lähellä on myös vanha viljamakasiini, joka toimii nykyisin kotiseutumuseona. Lähellä sijaitsee myös entinen kunnantalo, jossa toimi aikoinaan myös tyttökansakoulu.

Lavinnon vanha hämäläiskylä on rakennettu Vanhan Hämeentien varrelle.

Uusgotiikan ja uusrenessanssin piirteitä omaava Erkylän kartano on yksi aikakautensa huomattavimpia kartanoarkkitehtuurin edustajia.

Majava antoi nimen pitäjälle

Haus-alkuiset paikannimet ovat peräisin majavasta saatavasta hausta-lääkeaineesta. Hausta (Hausta, Hauste, engl. Castoreum) on majavan sukurauhasista saatavaa eritettä.

Kunnannimi tulee kylännimestä, jonka taustalla on järvennimi Hausjärvi.
Nimen alkuosana oleva san haus merkitsee majavanhajuketta eli haustaa…
(Suomalainen paikannimikirja, Karttakeskus, 2007).

Majavaa pyydettiin lihan ja arvokkaan nahan lisäksi myös siitä saatavan väkevänhajuisen eritteen, haustan takia. Haustalla uskottiin olevan maagisia parantavia voimia ja sitä käytettiin lääkeaineena mm. kihtiin, riisitautiin, hammassärkyyn,verisuonitauteihin ja erilaisiin myrkytystiloihin. Savussa kuivatettu majavanhausta oli aikoinaan haluttu rohto. Sitä myytiin myös apteekeissa mm. hermostuneisuuteen. Aine mainitaan jo noin 1440 kirjoitetussa Naantalin luostarin lääkekirjassa ja se tunnettiin kauppatavarana aina Välimerellä asti. Majavanhammas kuului niitynraivaajan taikakaluihin.

Kivikautisilta nuotiopaikoilta löydetyt majavanluut osoittavat sen kuuluneen jo kivikauden suomalaisen ruokavalioon.

Perintein majava kuoli sukupuuttoon 1800-luvun puolenvälin paikkeilla ja nykyinen majavakanta on Kanadasta vuonna 1933 Suomeen tuotuja kanadanmajavia ja Norjasta vuonna 1935 tuotuja euroopanmajavia. Lajeja on vaikea erottaa ulkonäöstä.

Hämäiset metsästivät majavia ja vaihtoivat niitä mm. aseisiin, koruihin, metalliin ja suolaan.

Riihimäen Sanomissa 11.7.1987 olleen jutun mukaan majavanjälkiä oli tavattu Hausjärven Selänojalla. Silloin majava oli ilmeisesti ollut vain ohikulkumatkalla, eikä se jäänyt pesimään paikkakunnalle. Majavat saattavat tehdä jopa 100 kilometrin etsintäretkiä uusia asuinalueita hakiessaan. Tällä hetkellä lähin Hausjärveä oleva majavayhdyskunta pesii ilmeisesti Lammin Evolla.

Vaakuna

Hausjärven kunnan vaakunaHausjärven kunnan vaakunan on suunnitellut vuonna 1953 heraldikko, graafikko Olof Eriksson. Vaakunaselostus: ”Punaisessa kentässä vinoristi ja lakipisteessä tähti, kaikki hopeaa.”

Kunnanvaakunan käyttäminen edellyttää aina kunnan myöntämää kirjallista lupaa. Luvan myöntämisestä päättää kunnanjohtaja.

Aihe kuvaa pitäjän hyviä liikenneyhteyksiä ja tähti on Munck-suvun vaakunasta. Kenraaliluutnantti Johan Reinhold Munck perusti v. 1856 Eskon koulun, joka oli Suomen ensimmäinen yleinen kansakoulu.

Eräs Munckin suvun tunnetuista jäsenistä on vapaaherratar Ruth Munck, joka työskenteli suomalaisten jääkärien sairaanhoitajana ja myöhemmin suomalaisten SS-vapaaehtoisten huoltotehtävissä.

Suomen vanhimmat koulut

Suomen vanhin yleinen kansakoulu on 1856 perustettu Eskon koulu Erkylässä ja Hausjärven Kirkonkylän koulu on pisimpään yhtäjaksoisesti toiminut koulu Suomessa. Se aloitti toimintansa 1866 ja ehti toimia yhtäjaksoisesti 144 vuoden ajan. Koulu lopetti toimintansa 2010. Eskon koulu oli välillä lakkautettuna muutaman vuoden.

Hausjärven Neuvokset

Tasavallan presidentin myöntämät neuvoksen arvonimet Hausjärveläisille
Hausjarvi -neuvokset 1918-2016

Lisää historiaa

Suomen ensimmäinen koulu, Eskon koulu 1856

Käyntikohteet (kirkko, museot ja muistomerkit sekä patsaat)

Hausjärven kunnallishallintoa 140 vuotta (v. 2009)

Merkittäviä hausjärveen liittyviä henkilöitä tai tapahtumia

Olympiavoittaja Elmer Niklander (Oitin kanuuna)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0