Kulttuuri

Sivistyslautakunnan vastuulla ovat seuraavat tulosalueet: hallinto, kulttuuritoimi, museo, liikuntapalvelut, nuorisotyö, kirjastotoimi sekä kansalaisopisto.

Hausjärven kotiseutumuseo

Sivistyslautakunnan toiminta-ajatus

Sivistyslautakunta vastaa kuntalaisille taloudellisesti järjestetyistä vapaa-ajantoiminnoista ja aktivoi heitä omaehtoiseen toimintaan.

Kordelin muistomerkki

Tärkeitä painopistealueita ovat

  • nuorten huomioiminen eri yksiköiden toiminnassa
  • kansalaisten omaehtoisten harrastusten ja opiskelun tukeminen
  • joustava, kilpailukykyinen toimintojen tarjonta
  • toimintojen uudistuminen
  • henkilöstön ammatillinen kehittymien