Vesitietoa

Hausjärven vesijohtoveden happamuus

Luonnontilaisten pohjavesien pH-arvo on yleensä Suomessa lievästi hapan, 6 – 7. Veden pH pyritään kohottamaan niin, ettei se syövyttäisi putkistoja ja vesikalusteita. Hausjärvellä verkostoveden happamuus vaihtelee välillä 7,4 – 8,0.

Alue
pH
Oitti 7,4 – 7,8
Ryttylä 7,4 – 7,7
Hikiä 7,6 – 8,0
Monni 7,4 – 7,8

Hausjärven vesijohtoveden kovuus

Veden kovuus kuvaa veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kova vesi, jossa ko. suolojen määrä on suhteellisen suuri aiheuttaa valkoisia saostumia vesikalusteisiin. Toisaalta kalsiumsuolat suojaavat putkistoa osaltaan korroosiota vastaan. Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 5° dH.

Veden kovuus on käytännössä sen kalkkipitoisuutta. Hausjärven vesi on 0,3 – 1,0 mmol / l . Vesi on siis pehmeää.

Alue
mmol / l
dH
Oitti 0,3 – 0,5 1,7 – 2,8
Ryttylä 0,4 – 0,5 2,2 – 2,8
Hikiä 0,5 – 0,7 2,8 – 3,9
Monni 0,5 – 1,0 2,8 – 5,6

Taulukko veden kovuuden yksikköjen keskinäisestä vastaavuudesta

mmol /l
mval / l
dH
mgCa
mgCa
CO3
1 mmol / l 1 2 5,6 40 100
1 mval / l 0,5 1 2,8 20 50
1 dH / l 0,18 0,36 1 7,1 17,8
1 mgCa 0,025 0,05 0,14 1 2,5
mgCa CO3 0,01 0,02 0,056 0,4 1
Luokka
Kovuus mmol /l
Kovuus saks.
1 (pehmeä) alle 1,3 alle 7
2 1,3 – 2,5 7 – 14
3 2,5 – 3,8 14 – 21
4 (kova) yli 3,8 yli 21

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 9 Ei 1 Kyllä 9 Ei 1