Vesiosuuskunta

Mikä on vesiosuuskunta?

Vesiosuuskunta on haja-asutusalueiden kyläläisten omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos. Se tuottaa jäsenille vesihuollon palveluita eli toimittaa laatuvaatimukset täyttävän talousveden ja vastaa jäteveden johtamisesta ja käsittelystä. Hallituksensa johdolla osuuskunta vastaa myös verkoston rakentamisesta ja laitoksen taloudellisesta toiminnasta. Vesiosuuskunta voi olla siirtymävaiheen ratkaisu, jolloin se myöhemmin liitetään osaksi toista vesihuoltolaitosta.

Perustaminen ja toiminta vaativat ammattimaista otetta, sillä vesiosuuskuntatoimintaa säätelevät useat lait ja asetukset. Toiminnan tuleekin pitkällä tähtäimellä olla ammattimaista – laitoksen asianmukaisesta hoidosta ei välttämättä selvitä pelkällä talkootoiminnalla. Vesiosuuskunnan perustamista edeltävät muun muassa alueen vesihuollon ongelmien kartoitus, kysely halukkaista liittyjistä, esisuunnitelman tekeminen, kustannusten selvittäminen ja rahoitussuunnitelman tekeminen.

Vesiosuuskunta on myös yritys, jonka omistavat ja jota hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet. Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme jäsentä tai yhteisöä. Osuuskunnalle ei ole määrätty minimipääomaa, eikä sen tarkoituksena ole tehdä voittoa sijoitetulle pääomalle.

Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut vuonna 2005 Vesiosuuskunnan ABC-julkaisun. Se soveltuu vesiosuuskunnan käyttöön, vesiosuuskunnan elinkaaren kaikissa vaiheissa, aina vesiosuuskunnan perustamisesta vesihuoltotyön lopettamiseen saakka.

Katso myös

Vesiosuuskuntayhdistyksen kotisivut


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1