Kaivon kunto

Kaivon rakenteet ja kunto tulee säännöllisesti tarkastaa ja huoltaa. Kaivosta tulisi tarkastaa seuraavat asiat:

  • kaivon lähelle ei muodostu lammikoita lumien sulamisvesistä; vedet johdetaan poispäin kaivosta
  • kaivoa ympäröivässä maaperässä ei ole selkeitä painaumia, jotka voisivat vahingoittaa kaivon rakenteita
  • kaivon rakenteet ovat silmämääräisesti tarkasteltuna kunnossa ja routasuojaus paikoillaan
  • kaivon kansi on paikoillaan ja tiivis (kannen ja kansilaatan kunto on tarkistettava usein, sillä heikko kansi on turvallisuusriski)
  • kaivon kannella ei ole roskia, puiden lehtiä tms.
  • kaivossa on asianmukainen tuuletus ja tuuletusputki on puhdas (putken voi esim. imuroida varovasti)
  • kaivossa on vettä riittävästi

Lisätietoa

Suomen ympäristökeskuksen Hyvä Kaivo -esite


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1