Teiden nimeäminen

Liikenneväylät ovat kaava-alueilla katuja ja niiden nimeäminen tapahtuu kaavoituksen yhteydessä. Muut liikenneväylät ovat teitä, ne jakaantuvat ELY keskuksen hallinnoimiin maanteihin ja haja-asutus alueella oleviin yksityisteihin. Haja-asutusalueen yksityieteiden nimeämisestä päättää tekninen lautakunta. Käytäntönä on, että maanomistajilta pyydetään nimiehdotuksia, joiden perusteella nimet vahvistetaan.

Tien nimeämisestä / nimen muutoksesta johtuvista osoitteen muutoksista kunta ilmoittaa maistraattiin, maanmittauslaitokselle, postin osoitepalveluun sekä hälytyskeskukseen.

Kunnan kotisivuilla oleva karttapalvelu on ainoa kunnan ylläpitämä osoitekarttapalvelu netissä.

Mahdolliset asukkaan muutosta johtuvat osoitteen muutokset tulee asukkaan itse ilmoittaa ao.tahoille.

Yhteyshenkilö lupavalmistelija Tuija Lohkovuori puh. 019 758 6861, tuija.lohkovuori@hausjarvi.fi


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0