Jätehuolto

Hausjärven kunnassa jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto. Jätelautakunnan isäntäkuntana on Hämeenlinnan kaupunki ja siihen kuuluu edustus 12 muusta kunnasta. Kaikkiaan yhteistyössä on mukana yhteensä 13 kuntaa, jotka ovat Kiertokapula Oy:n osakaskuntia. Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä kuten jätteiden keräyksestä ja jätteenkuljetusten kilpailuttamisesta, käsittelyn, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestämisestä sekä neuvonnasta ja tiedotuksesta vastaa Kiertokapula Oy. Jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Jätelautakunnan ja sen alaisen henkilöstön toimivaltaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

  • jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä poikkeamisesta päättäminen
  • jätetaksan hyväksyminen ja maksumuistutusten käsittely
  • jätekuljetuksia koskevista periaatteista päättäminen
  • kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen
  • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito
  • jätehuollon viranomaistehtäviin kuuluva asiakaspalvelu ja neuvonta

Lisätietoja jätelautakunnan toiminnasta: Kolmenkierto

Hausjärven kunnan henkilöstöllä ei ole toimivaltaa yllä mainituissa tehtävissä, vaan kaikki niihin liittyvät yhteydenotot tulee kohdistaa suoraan jätelautakunnalle ja sen alaiselle henkilöstölle.

Puutarhajätteen ja risujen vastaanotto vanhalle maankaatopaikalla Kisällintie 4

Hausjärven kuntalaisilla on mahdollisuus tuoda puutarhajätettä ja risuja Oitin vanhalle maankaatopaikalle.

Risut jätetään kasalle (suoraan ajotietä vastaan)

Puutarjajäte jätetään kasalle vanhan kasan jatkeeksi (Vasemmalle käännyttäessä alueelle)


Jätekeräyspiste kunnan keskusvarastolla

Vanha Valtatie 25, Oitti
sähkö- ja elektroniikkalaitteet, vaaralliset jätteet, metalliromu
Ohjeita ja tarkempia tietoja antaa varastonhoitaja Jorma Liljefors, puh. 019 758 6831

Varaston aukioloajat:
ma, ti ja to  klo 12.30 – 15.30
ke  klo 12.30 – 18.00
pe suljettu


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 59 Ei 13 Kyllä 59 Ei 13