Hausjärven kunta rakentaa ja rakennuttaa katuja sekä muita yleisiä alueita.

KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖKOHTEET V. 2020:

Ryttylän katuvalouudistus, työ tehdään yhteistyössä Caruna Oy kanssa. Työ alue Ryttyläntie, Visatie, Aitatie, Pajutie, Aimolantie, Lähteeläntie, Kirkkotie, Mäkitie, Lasimestarintie, Hiojankuja, Viertotie, Alatie, Ylätie, Alakuja, Hyttikuja, Sivutie, Pikkukuja, Pikkuniityntie, Vuoritie ja Ritarinpolku. Työ valmistuu 31.5.2021. Työt tehdään kahdessa eri urakassa jossa toinen tekee aluaan maastotyöt ja toisessa tehdään valaisimien asennukset.

Alueen vaiheistuskartta

Vaiheen 1 Valmistunut 31.5.2021

Vaiheen 3 Valmistunut 31.5.2021

Vaiheen 2 Valmistunut 31.5.2021

Vaiheen 4 Valmistunut 31.5.2021

 

Pikkuniityntien ja Lasitehtaantien risteyksen lähistöllä tehdään vesihuoltotöitä, tonttiliittymää viikoilla 45 – 46.

 

KUNNALLISTEKNIIKAN TYÖKOHTEET V. 2021:

Kevyenliikenteenväylä Hikiä – Riihimäki

Työt alkavat vuodenvaihteessa ja työ valmistuu marraskuu 2021.

 

Savelantien kevyenliikenteenväylä

Hausjärven kunta rakennuttaa Oitissa Kalliontien ja Savelantien kevyenliikenteenväylän sekä parantaa kadun kuivatusta saneeraamalla ja lisärakentamalla hule- / sadevesiviemäriverkostoa. Rakennusurakassa parannetaan myös väylien valaistusta saneeraamalla sekä lisärakentamalla uutta katuvalaistusta.

Rakentamisen toimenpiteet koskevat Kalliontietä välillä Oitintie-Savelantien risteysalue ja Savelantietä väliltä Kalliontien risteys – Nummenpääntien risteys.

Työt kohteessa aloitetaan 26.4.2021 (vko 17) ja rakennustyöt valmistuvat aikataulun mukaisesti loka-marraskuun aikana.

Töiden suorittaminen vaikuttaa ja tulee häiritsemään, jonkin verran Kalliontien ja Savelantien liikennöintiä. Väylät ovat liikennöitävissä koko urakan ajan, mutta työnaikaisesti käytössä on kiertoteitä ja -reittejä, jotka opastetaan erikseen kohteessa. Lyhytaikaisesti ajoyhteydet kiinteistöjen pihoihin voivat estyä, näistä tiedotetaan kiinteistöjä tarkemmin.

Kohteen rakennusurakoitsijana toimii Marttilan Maanrakennus Oy.

 

Oitin Kaaritien kevyenliikenteenväylän rakentaminen

Oittin kaaritien kevyenliikenteenväylän suunnittelu on valmistunut suunnitelmat laitetaan nähtäville.

Kaaritien rakentaminen aloitetaan viikolla 28.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 7 Kyllä 1 Ei 7