Teknisen toimialan vastuualueeseen kuuluvat kunnan oma rakentaminen ja rakennuttaminen sekä kunnossapito- ja käyttötehtävät talonrakennuksen, yhdyskuntatekniikan ja vesi- ja viemärilaitoksen osalta sekä työllisyyden hoidosta, maa- ja metsätiloista sekä mittaustöistä vastaaminen.

Tilapalvelu hankkii ja vuokraa tiloja kunnan eri hallintokunnille. Tilapalvelu vuokraa myös käyttämättömiä tiloja ulkopuolisille yrityksille. Tilapalveluyksikön tavoitteena on kiinteistöjen arvon säilyttäminen, huolehtiminen tilojen tehokkaasta käyttösuhteesta sekä pyrkiä saamaan kaikessa toiminnassa säästöjä.