Kehitysvammahuolto

Kehitysvammaisten palveluohjaaja neuvoo ja opastaa kehitysvammaisia ja heidän läheisiään löytämään tarkoituksenmukaisia ratkaisuja elämän eri tilanteisiin. Palveluohjaaja tekee koti- ja päiväkotikäyntejä sekä toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Palveluohjaaja / kehitysvammaiset
019 758 6671

Vammaispalvelujen sosiaalityöntekijä vastaa palvelupäätöksistä ja erityishuolto-ohjelmista. Hän toimii asiakaskohtaisesti yhteistyössä palveluohjaajan kanssa.

 

Kehitysvammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta

Asumispalveluiden ja päivätoiminnan asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteys palveluohjaajaan.

Jelppilä Ryttylässä

Jelppilä on tarjonnut asumispalveluita lähinnä kehitysvammaisille henkilöille kahdessa ryhmäkodissa vuodesta 1999 alkaen. Jelppilä koostuu kahdesta talosta joista 1-talo on rakennettu vuonna 1994 ja 2-talo vuonna 1999. Asukkaita näissä taloissa on yhteensä 15. Jelppilässä järjestetään myös tilapäisasumista, lähinnä omaishoidonvapaan järjestämiseksi. Lisäksi tarjotaan tuettua asumista lähialueella asuville vammaispalvelun asiakkaille. Jelppilä tarjoaa ympärivuorokautista asumista.

Paavolantien asuinryhmä Oitissa

Paavolantien asuinryhmä on perustettu 2015. Asuinryhmä tarjoaa ohjattua asumista 5 asukkaalle. Lisäksi tarjotaan tuettua asumista lähialueella asuville vammaispalvelun asiakkaille. Paavolantien asuinryhmässä on henkilökunta paikalla päiväaikaan. Yöaikaan avun tarjoaa kiertävä yöhoitaja.

Vammaisten päivätoiminta

Päivätoimintaa järjestetään Ryttylässä ja Oitissa. Päivätoiminta järjestetään Jelppilän asumisyksiköstä ja Paavolantien asuinryhmästä käsin. Päivätoiminta on yksilöllistä palvelua, jonka tavoitteena on tarjota asiakkaille mielekästä päiväaikaista toimintaa sekä tukea asiakkaiden valmiuksia suoriutua päivittäisistä toiminnoista.

Terveydenhuolto

Kehitysvammaisten henkilöiden terveydenhuolto on järjestetty samalla tavoin kuin muiden kuntalaisten terveyspalvelut. Perusterveydenhuollosta vastaa Riihimäen seudun terveyskeskus, josta ohjataan tarpeen mukaan erikoissairaanhoidon palveluihin.

Kehitysvammaisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä (esim. kuntoutusuunnitelmat ja lääkärinlausunnot) terveyskeskuksessa palvelevat lääkäri Tiina Kemppi ja sairaanhoitaja Laura Virolainen. Heidät tavoittaa terveyskeskuksen ajanvarauksen kautta pyytämällä heidän yhteydenottoaan tai varaamalla ajan heidän nimellään. (tähän linkki tk:n ajanvaraustietoihin)

Paavolantien ja Jelppilän asumispalvelut, esimies
050 530 7429
Ria Hernesaho

Jelppilä, ohjaajat
050 460 9064
Jelppilänkuja 1-3, 12310 Ryttylä

Paavolantien asuinryhmä, ohjaajat
050 463 8853
Paavolantie 5 A 1, 12100 Oitti

 

 

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 14 Kyllä 2 Ei 14