Vammaispalvelut

Riihimäen seudun vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2015-2020

Vammaispalveluopas

Vammaispalveluilla tarkoitetaan kunnan velvollisuutta järjestää palveluja vaikeavammaisille henkilöille. Tavoitteena on ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä sekä turvata vammaisen henkilön tasavertainen elämä muiden kanssa. (Vammaispalvelulaki 1 §)

Osaan palveluista vaikeavammaiselle on subjektiivinen oikeus esim. kuljetuspalvelut. Osa palveluista järjestetään kunnan määrärahojen puitteissa esim. päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet.

Vammaisuuden perusteella haettavia palveluja ovat mm. kuljetuspalvelut, palveluasuminen, asunnon muutostyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet, kuntoutusohjaus, sopeutumisvalmennus, henkilökohtainen avustaja, päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet ja laitteet, ylimääräiset vaatetuskustannukset sekä ylimääräiset erityiskustannukset esim. erityisravintomenot.

Omaolo

Omaolosta löydät sosiaali- ja terveyspalvelut nopeasti ja esteettömästi, ympäri vuorokauden. Omaolon palveluarvioissa on käytössä arviot kolmesta palvelusta: liikkumista tukevat palvelut, omaishoito ja henkilökohtainen apu.

Omaolon kautta käyttäjä pystyy tekemään arvion siitä, voisiko olla oikeutettu kyseisiin palveluihin. Palvelussa saa myös lisätietoa hakemisesta sekä muista käyttäjän tilanteeseen mahdollisesti sopivista palveluista. Tunnistautumalla käyttäjä voi lähettää palveluarvionsa suoraan ammattilaiselle käsiteltäväksi.

Tällä hetkellä palveluarvioiden kohdalla toisen puolesta asiointi ei ole käytössä.

Omaolon löytää osoitteesta https://www.omaolo.fi/


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 13 Kyllä 2 Ei 13