Työkokeilu

Tarkoitettu heille, jotka esimerkiksi:

 • ovat vailla ammatillista koulutusta
 • suunnittelevat alan tai ammatin vaihtoa
 • haluavat kokeilla, onko jokin ala sopiva
 • haluavat selvittää, onko oma osaaminen ajan tasalla

Työkokeilun järjestäjänä voi olla:

 • yritys tai yksityinen elinkeinonharjoittaja
 • yhteisö (kunta tai yhdistys) tai säätiö
 • valtion virasto
 • työpaja

Yksityishenkilö ei voi toimia työkokeilun järjestäjänä.

Työkokeilussa:

 • ei makseta palkkaa
 • maksetaan työmarkkinatuen lisäksi kulukorvaus 9 euroa/toimintapäivä
 • työ- ja elinkeinoministeriö on vakuuttanut työkokeiluun osallistuvat
 • tehdään avustettuna työpaikalla yleisesti tehtäviä töitä
 • järjestäjä vastaa työpaikalla ohjauksesta ja valvonnasta
 • työnantaja on velvollinen antamaan työkokeilusta kirjallisen palautteen

Työkokeilusopimus:

 • tehdään yhdessä Te-toimiston, työkokeilupaikan ja työkokeiluun osallistuvan kesken
 • tehdään vähintään yhden kuukauden ajalle
 • voi olla samalle työnantajalle enintään kuusi kuukautta
 • voi olla enintään viitenä päivänä viikossa, 4-8 tuntia/päivä

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1