Palkkatuettu työ

  • on normaali työsuhde
  • maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa

Palkkatuki voidaan myöntää, jos:

  • se auttaa työllistymistä
  • siitä on sovittu työllistymissuunnitelmassa
  • kyseessä on työtön työnhakija
  • hakijan työnhaku on voimassa
  • työnantaja ja työsuhde täyttävät palkkatuen myöntämiseen vaadittavat edellytykset

Kunnan palkkatukityöllistämisen kohderyhmänä ovat pitkään työttömänä olleet työnhakijat. Työtehtävät ovat pääosin avustavia tehtäviä. Palkkatuettua työtä edeltää yleensä työkokeilu soveltuvuuden arvioimiseksi.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0