Työllisyyden hoito

Työllisyyden hoito sisältää:

  • työnhaun valmiuksien (osaaminen, taidot, toiveet) kartoittamisen
  • tuen ja ohjauksen työhakuun
  • erilaisia polkuja työelämään kuten avoimet työmarkkinat, palkkatuettu työ, työkokeilu, oppisopimus ja koulutus
  • työkyvyn kartoittamisen työttömien terveystarkastuksen, kuntoutuksen ja eläkeselvittelyjen avulla

Toteutamme kunnan työllisyyden hoitoa yhteistyössä TE-palvelujen, Kelan, Hyria säätiön, yhdistyksien ja yrittäjien kanssa.

Voit kysyä lisää sosiaaliohjaajalta p. 019 758 6628


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0