Kuntouttava työtoiminta

”Kuntouttavalla työtoiminnalla tarkoitetaan kunnan järjestämää toimintaa, jonka tarkoitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle” (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001, 2§).

  • Hausjärven kunta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa ryhmämuotoisena sekä työpainotteisena toimintana tai ostopalveluna Hyria säätiöllä Oitissa.

 

  • Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan yhdessä asiakkaan, Te-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen kanssa ja se kirjataan aktivointisuunnitelmaan tai monialaiseen työllistymissuunnitelmaan.

 

  • Kuntouttavasta työtoiminnasta ei makseta palkkaa, vaan toimintaan osallistuva on oikeutettu Kelan työmarkkinatukeen, jonka lisäksi maksetaan kulukorvausta 9 euroa toimintapäivältä ja korvataan mahdolliset matkakustannukset.

 

  • Kuntouttavan työtoiminnan sopimus tehdään vähintään 3 kuukauden ajalle ja toimintaan voi osallistua 1 – 4 päivää viikossa, 4 – 6 tuntia päivässä.

 

  • Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät kokoontuvat Oitissa ja Ryttylässä.

 

  • Työpainotteinen kuntouttavan työtoiminnan ryhmä kokoontuu Oitissa Paavolan talossa sekä Hyria säätiön Oitin toimipisteessä.

 

  • Kuntouttavan työtoiminnan ohjaajat tavoitat numeroista p. 046 920 9644 tai 040 688 5540.

 

  • Kysy lisää sosiaaliohjaajalta p. 019 758 6628

 

Kuvassa Paavolan talo Oitissa


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2