Toimeentulotuki

Voit olla oikeutettu saamaan toimeentulotukea, jos olet tuen tarpeessa, etkä voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa

  • ansiotyöllä
  • yrittäjätoiminnalla
  • muista tuloistasi tai varoistasi
  • elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla
  • muulla tavalla.

Toimeentulotuen hakijalta edellytetään ensisijaisten etuuksien kuten asumistuen, työttömyyspäivärahan, sairauspäivärahan, äitiys- ja vanhempainpäivärahan, opintotuen tai eläkkeen hakemista. Myös vakuutuskorvaukset ovat toimeentulotukeen nähden ensisijaisia etuuksia

Toimeentulotuki jakautuu Kelan myöntämään perustoimeentulotukeen ja kunnan myöntämään täydentävään ja ehkäisevään toimeentulotukeen.

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Lisätiedot asiasta:

Perustoimeentulotuki käsitellään Kelassa seitsemässä arkipäivässä. Tarvittaessa voit pyytää perustoimeentulotuen käsittelyä myös kiireellisenä.

 

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki 

Kunnalta voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea, jos sinulla on erityisiä menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata. Hakemusta ei voida käsitellä ilman voimassa olevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.

  • Täydentävä toimeentulotuki on tarkoitettu hakijan tai tämän perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista aiheutuviin menoihin
  • Ehkäisevä toimeentulotuki on luonteeltaan kertaluonteista ja suunnitelmallista ja sitä voidaan myöntää kunnassa vahvistettujen myöntämisperusteiden mukaan muun muassa asumisen turvaamiseksi sekä lieventämään ylivelkaantumisesti tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä johtuvia vaikeuksia.

 

Näin haet täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea

  • Voit merkitä Kelan perustoimeentulotuen hakemukseen, että haluat hakemuksesi siirrettävän kuntaan täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyyn. Tällöin Kela siirtää hakemuksesi kuntaan sähköisesti.
  • Voit hakea täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea suoraan kunnasta, jos olet jo saanut Kelasta samalle kuukaudelle päätöksen perustoimeentulotuesta. Paperihakemuksen voit tulostaa kunnan verkkosivuilta tästä linkistä Toimeentulotukihakemukset. Paperihakemuksia on saatavilla myös Hausjärven kunnantalolla, os. Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen käsittelyaika on seitsemän arkipäivää.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 7 Kyllä 3 Ei 7