Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä tuottaa mielenterveys- ja päihdepalvelut Hausjärvelle, Lopelle ja Riihimäelle.

Mielenterveys- ja päihdeyksikkö MPY http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/palvelut/mielenterveys-ja-paihde/
Pääterveysasema
Penttilänkatu 5, J-ovi
p. 019 758 5960

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö

 • päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä
 • tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja
 • edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja nuuskaan sekä rahapeleihin
 • kunnan lakisääteistä toimintaa

Ehkäisevää päihdetyötä ohjaa laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015, EPT-laki), jonka mukaan ehkäisevän päihdetyön

 • on perustuttava päihteiden käytön ja siitä aiheutuvien haittojen seurantaan
 • on perustuttava käytettävissä olevaan tieteelliseen näyttöön ja hyviin käytäntöihin
 • järjestämisessä tulee kiinnittää huomiota myös muille kuin päihteiden käyttäjille aiheutuviin haittoihin

Kunta huolehtii ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimittää tehtävistä vastaavan toimielimen sekä edistää toimia eri hallinnonaloilla. Hausjärvellä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaa perusturvalautakunta.

Konkreettisia esimerkkejä Hausjärvellä tehtävästä ehkäisevästä päihdetyöstä ovat mm.

 • erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet kouluissa
 • päihteiden käytön ja rahapelaamisen puheeksi ottaminen asiakkaiden kanssa sosiaali- ja terveydenhuollossa
 • päihteettömän tekemisen ja tilojen tarjoaminen esimerkiksi nuorisotyössä tai kolmannen sektorin vapaa-ajan harrastuksissa.

Hausjärven kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö puh. 019 758 6635

Pohditko omaa tai läheisesi päihteiden käyttöä?

Päihteiden käyttö ja pelaaminen saattavat heikentää elämänlaatua monella tapaa sekä aiheuttaa vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa. Käyttöön voi liittyä turvattomuutta, tapaturmia, onnettomuuksia ja terveysongelmia. Haluatko tietoa päihteidenkäytöstä tai tukea itsellesi tai läheisellesi? Alla listattuna linkkejä eri toimijoiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Ota huoli puheeksi

Pohditko omaa päihteiden käyttöäsi tai pelaamistasi?

Tietoa päihteiden haitoista ja itsehoidosta

Hae tukea päihteettömyyteen ja pelaamattomuuteen

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4