Lasten isyys, huolto ja tapaaminen

Seudullinen perheoikeudellinen yksikkö:

 • Isyyden selvittäminen
 • Lasta koskevat sopimukset:
  • huoltajuudesta
  • asumisesta
  • tapaamisoikeudesta
  • elatuksesta
 • laaditaan tuomioistuimen pyytämät olosuhdeselvitykset lapsen huolto- ja tapaamisasioissa
 • järjestetään valvottuja ja tuettuja tapaamisia sekä valvottuja vaihtoja tapaamispaikka Nepparissa

Perheoikeudelliset palvelut järjestetään Kanta-Hämeen perheoikeudellisessa yksikössä:
https://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/perheoikeudelliset-palvelut/


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 4 Kyllä 1 Ei 4