Ikäihmisten palveluohjaus

Ikäihmisten palveluohjauksessa neuvotaan Hausjärven alueen ikääntyneiden palveluista. Palveluohjauksesta voi pyytää palvelutarpeen arviointia. Palveluohjauksen neuvonta ja palvelutarpeen arvioinnit ovat maksutonta palvelua.

Palvelutarpeen arviointi järjestetään yleensä kotikäynnillä asiakkaan kotona. Palvelutarpeen arvioinnin tavoitteena on kartoittaa asiakkaan hoidon, palveluiden, etuuksien ja muun avun tarvetta asiakkaan voimavarat ja läheisverkoston huomioiden.

Palveluohjauksen työntekijä tekee yhteistyötä Hausjärven seudun sosiaali- ja terveystoimijoiden kanssa. Päätöksen kotihoidon palveluiden piiriin ottamisesta tehdään yhdessä kotipalveluohjaajan kanssa. Tarvittaessa palveluohjauksesta avustetaan myös muiden tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden hakemisessa tai järjestämisessä sekä sosiaaliturvaetuuksien hakemisessa.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 5 Kyllä 5 Ei 5