Vakuutusturva ja poissaolot

Vakuutusturva

Kaikkien peruskoulujen oppilaat on vakuutettu tapaturmien varalta. Vakuutus on voimassa opetussuunnitelman/työsuunnitelman mukaisten luokkaretkien ja leirikoulujen aikana. Lisäksi vakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka tapahtuvat koululaisten koulumatkojen aikana (myös kesken koulupäivän tapahtuvien hammashoitokäyntien osalta). Koulun alueen ulkopuolella (esim. välitunnit ja hyppytunnit) vakuutus on voimassa ainoastaan silloin, jos koulu on antanut luvan (edellyttää kirjallista päätöstä) poistua koulun alueelta. Vakuutus on voimassa myös koululaisten käytännön harjoittelutöissä ja niihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

Mikäli oppilaille sattuu tapaturma koulussa tai koulumatkan aikana, korvaa vakuutusyhtiö julkisen terveydehuollon sairauskulut. Tapaturman sattuessa on asiasta ilmoitettava välittömästi opettajalle ja täytettävä vahinkoilmoitus.

Poissaolot

Huoltajan tulee viimeistään kolmantena poissaolopäivänä ilmoittaa luokanvalvojalle lapsensa poissaolon syy. Muihin kuin sairaudesta johtuviin poissaoloihin on huoltajan anottava lupa hyvissä ajoin. Yhdestä päivästä viikkoon luvan myöntää luokanopettaja, pidempää poissaoloa varten lupa anotaan koulun rehtorilta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 5 Kyllä 0 Ei 5