Opiskelijakunta

Hausjärven lukiossa toimii aktiivinen opiskelijakunta. Kaikki HaLulaiset kuuluvat automaattisesti opiskelijakuntaan. Opiskelijakunnassa jokaiselta luokka-asteelta hallitukseen valitut opiskelijat päättävät lukiolaisia koskevista ajankohtaisista asioista. Opiskelijakunnan hallituksen toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen voi liittyä lukuvuoden alussa osallistumalla ensimmäiseen kokoukseen. Toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki ne opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamaan opiskeluympäristöön tai -oloihin.

Opiskelijakunnassa pääsee toteuttamaan konkreettisia hankkeita ja samalla se on opiskelijoiden vaikuttamiskanava, jonne rakentavia parannusehdotuksia voi lähettää opiskelijakunnan jäsenen välityksellä. Hausjärven lukion opiskelijakunta on järjestänyt muun muassa pikkujouluja, kesäpäivän, osallistunut yökoulun suunnitteluun, kehittänyt liikuntapäivän ohjelmaa ja paljon muuta.

Lukuvuonna 2020-2021 opiskelijakuntaa ohjaava opettaja on Katja Kultaranta. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja on Max Piippo ja hallituksen muodostavat 7 lukiolaista.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 2 Kyllä 1 Ei 2