Esiopetus

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla. 

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2022–2023 vuonna 2016 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus noudattaa samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetus. Hausjärvellä väestörekisterissä oleville esiopetusoppilaille on lähetetty kotiin ilmoittautumisohjeet viikolla 3. Esiopetukseen tulijoille järjestetään tutustumispäivä toukokuussa koululta tulevan kutsun mukaan.

 Esiopetusta annetaan seuraavilla kouluilla:

Ari Mäkinen
Rehtori / Monnin koulu
019 758 6754

Anne Mäkelä
Rehtori / Oitin koulu
019 758 6750

Antti Niskanen
Rehtori / Ryttylän koulu
050 571 8960

Niina Arola
Rehtori / Eskon koulu
019 758 6717

  • yleisopetus
  • esiopetus
  • esiopetuksen päivähoito
  • aamu- ja iltapäivätoiminta

 

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 20 Kyllä 1 Ei 20