Oitin koulu

 

Oitin koulu sijaitsee Hausjärven kunnassa. Koulussa on 12 perusopetusryhmää, 2 esiopetusryhmää ja noin 250 oppilasta. Sijainti kartalla

 

soittimet

Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi 2022-2023

  • syyslukukausi 9.8.-22.12.2022
  • kevätlukukausi 9.1.-3.6.2023

Syysloma 17.-23.10.2022, viikko 42
Lomapäivä 5.12.2022
Joululoma 23.12.2022-8.1.2023
Talviloma 20.-26.2.2023, viikko 8
Lomapäivä 19.5.2023

Ilmakuva, KT 54 Oitti

Koulumme

Lapsi siirtyy yläasteelle mahdollisimman ”ehyenä” ihmisenä, jolle on annettu selkeä kuva omista vahvoista puolista ja mahdollisuuksista. Lasta ohjataan tekemään omia valintoja em. vahvojen puoliensa suunnassa. Tämän tulee näkyä koulun toiminnassa siten, että lapsella on mahdollisuus osittain itse suunnitella opiskeluaan ja ohjautua ns. perusoppiaineksen opiskelun lisäksi hankkimaan tietoja ja taitoja aiheista, jotka ovat ns. lähellä hänen sydäntään.

Koulumme tavoitteena on muodostaa ja ylläpitää sellainen työyhteisö sekä oppilaille että työntekijöille, jossa jokaisella on hyvät työskentelyn ja kasvamisen olosuhteet. Keskeistä on huolehtia sellaisista ulkoisista puitteista, että opiskelu onnistuu. Opetustyön tavoitteena on tilanne, jossa oppilas lähtee koulustamme positiivisella elämänasenteella, realistisella itsetunnolla, hyvillä käytöstavoilla ja opiskelutaidoilla sekä tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla varustautuneena.