Monnin koulun vanhempaintoimikunta

Vanhempaintoimikunta eli VTK on toiminut Monnin koululla jo 1980-luvun puolivälistä lähtien jatkaen silloin lakkautetun koulun johtokunnan jalanjäljillä. VTK oppilaiden vanhempien ja opettajien muodostama ”yhteisö”, joka näkee tärkeäksi tukea lasten koulunkäyntiä ja koulussa viihtymistä mahdollistamalla varainkeruiden kautta erilaisia oppilaille suunnattuja tapahtumia ja hankintoja.

Ehkä merkittävimpänä tapahtumana ovat keväiset luokkaretket, joista vanhempaintoimikunta rahoittaa leijonanosan. Toinen näkyvimmistä hankinnoista on VTK:n rahoittamat lukukausien lopuksi jaettavat stipendit. Lisäksi vanhempaintoimikunta on avustanut koulua mm. ompelemalla uudet verhot pääkoulun luokkiin, hankkimalla lapsille välitunti- sekä liikuntavälineitä kuten pulkkia, palloja, kypäriä, varaluistimia sekä hankkimalla äänentoistolaitteiston koulun juhlatilaan. Suun terveydenhoidon kannalta merkityksellinen asia on ollut vuosittain koulun ruokalaan hankittavat xylitol-pastillit. Nämä pienet asiat muodostavat suuren merkityksen erityisesti lasten ja sitä kautta myös opettajien viihtyvyyden kannalta.

Vanhempaintoimikunnan pyrkimys on järjestää lapsille ja perheille yhteistä tekemistä ja näin saada pidettyä kylähenkeä yllä. Vanhempaintoimikunnalla on tämän lisäksi erittäin tärkeä rooli kodin ja koulun välisessä yhteistyössä. Vanhempaintoimikunta toimii linkkinä koulun ja kaikkien koulun oppilaiden vanhempien välillä. Edellä mainittujen lisäksi tärkeäksi nousee myös vanhempaintoimikunnan rooli koulua koskevien asioiden viemisessä eteenpäin kuntatasolle.

Rahat toiminnan järjestämiseksi eivät tule lahjoituksena isoilta yrityksiltä tai EU:n kassasta. Raha kerätään erilaisilla tapahtumilla, kuten sukkamyynnillä, discolla, puuhaillalla, pesuaineiden/keksien myynnillä ja lahjoituksilla VTK:n tilille Fi 1710 293500 393813. Rahavirrat ovat pieniä, mutta pienistä puroista kertyy se virta, jolla järjestetään lapsille tärkeää toimintaa.

Tervetuloa mukaan, VTK:n sähköpostilistalle voi liittyä lähettämällä postia osoitteeseen monninkoulunvanhemmat@gmail.com. Meidät löytää myös Facebookista ryhmänä Monnin koulun vanhempaintoimikunta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 7 Ei 1 Kyllä 7 Ei 1