Kuntavaalit 2021 – tietoa ehdokkaalle

Valtuutettujen lukumäärä

Hausjärven kunnassa 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 29 valtuutettua Hausjärven kunnanvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi toimikaudeksi.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli 43 ehdokasta.

Kuntavaalien 2021 ulkomainonta Hausjärven kunnassa

Hausjärven kunta pystyttää kesäkuussa 2021 pidettäviä kuntavaaleja varten vaalimainostelineet Oittiin, Ryttylään, Hikiään ja Monniin.

Ehdokkaita asettaneiden ryhmät voivat laittaa vaalimainoksensa näihin telineisiin aikaisintaan keskiviikkona 19.5.2021. Mainokset asetetaan samaan järjestykseen kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Mainospaikat tulee varata kirjallisesti aluemestari Jukka Heikkilältä, os. Hausjärven kunta, Keskustie 2 – 4, 12100 Oitti.

Mainokset on poistettava välittömästi vaalien jälkeen, kuitenkin viimeistään kolmantena päivänä vaalien jälkeen.

Muualle kunnan omistamille tai hallitsemille alueille ei vaalimainoksia saa laittaa.

Ulkomainoksia sijoitettaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Mainostelineisiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa aluemestari Jukka Heikkilä puh. 019 758 6816 tai jukka.heikkila@hausjarvi.fi.

 

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0