Kuntavaalit 2021 –  tietoa äänestäjälle

Näin äänestät kuntavaaleissa turvallisesti korona-aikana

 • Käytä kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos siihen ei ole estettä.
 • Pidä ainakin 2 metrin etäisyys muihin.
 • Käytä käsihuuhdetta, jota äänestyspaikalla on tarjolla.
 • Seuraa vaalivirkailijoiden antamia ohjeita.

 

Varsinainen vaalipäivä

Kuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9.00–20.00.

Äänestystä varten Hausjärven kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen jotka ovat:

 • Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon koulu (Hikiäntie 223, 12240 Hikiä)
 • Äänestysalue 002 Monni, äänestyspaikkana Monnin koulu (Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää)
 • Äänestysalue 003 Oitti, äänestyspaikkana kunnanvirasto (Keskustie 2­–4, 12100 Oitti)
 • Äänestysalue 004 Ryttylä, äänestyspaikkana Ryttylän koulu (Koulutie 14, 12310 Ryttylä)

Posti jakaa äänioikeutetuille väestörekisterikeskuksen ilmoituksen, johon on merkitty kunkin oma äänestysalue. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, ilmoitus toimitetaan vain sähköisesti Viestit-palveluun.

Ennakkoäänestys

Kuntavaalien kotimaan ennakkoäänestysajanjakso on 26.5.–8.6.2021.

Hausjärven kunnan alueella yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina toimivat seuraavat:

Kunnanvirasto                          

Keskustie 2–4, 12100 Oitti                ke-pe 26.–28.5.2021                  9.00–18.00

                                                          la-su 29.– 30.5.2021                   10.00–14.00

                                                          ma-pe 31.5.–4.6.2021               9.00–18.00

                                                          la-su 5.– 6.6.2021                       10.00–14.00

                                                          ma-ti 7.–8.6.2021                       9.00–18.00

 

Ryttylän koulu                           

Koulutie 14, 12310 Ryttylä               la-ti 5.–8.6.2021                          10.00–14.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 26.5–8.6.2021. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 klo 16.00.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 758 6505 ma–pe klo 9.00–15.00 alkaen 10.5.2021.

Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse tai kirjeellä asianomaiselle tai hänen edustajalle.

 

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen ilmoittautuessaan äänestyspaikassa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilöllisyystodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

Henkilöllisyyden tarkastaminen äänestyspaikalla

 • Ojenna henkilöllisyystodistuksesi vaalivirkailijan ilmoittamaan paikkaan.
 • Käytä käsihuuhdetta.
 • Jos vaalivirkailija pyytää sinua poistamaan maskin, ota maski kasvoiltasi tarttuen korvalenkkeihin molemmin puolin.
 • Pidä maskia lenkeistä koko tarkastuksen ajan.
 • Kun saat vaalivirkailijalta luvan, pue maski yllesi varoen koskemasta kasvojasi.
 • Käytä käsihuuhdetta. Laita henkilöllisyystodistuksesi talteen.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0