Hausjärven kuntastrategia 2030

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 12.11.2019 kokouksessaan Hausjärven kunnan kuntastrategian 2030.

Valtuuston hyväksymä kuntastrategia 12.11.2019

 

Strategian lisäksi kunnan toimintaa ohjaavat seuraavat ohjelmat

Elinvoimaohjelma 2018-2021
Kunnanhallitus hyväksynyt 19.12.2017.

Henkilöstöohjelma 2020-2021
Henkilöstöjaosto hyväksynyt 26.5.2020

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2018-2022
Kunnanvaltuusto hyväksynyt 16.3.2021