Oitin osayleiskaava

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Käynnistyspäätös, kunnanhallitus 21.4.2020/73 §

Suunnittelualue

Tausta-aineistoa:

Oitin taajamasuunnitelma, Ramboll Finland Oy 2020
Kantatie 54 kehittämisselvitys, Hämeen liitto
Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma, Ely-keskus
Oitin osayleiskaava-alueen luontoarvojen esiselvitys 2021, Luontoselvitys Metsänen Oy
Oitin osayleiskaavan hulevesiselvitys, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2022


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 3 Kyllä 1 Ei 3