Rakentaminen haja-asutusalueelle

Haja-asutusalueella tarkoitetaan tässä asemakaavoittamatonta aluetta. Haja-asutusalueen ja ranta-alueen rakentamisen paikalliset erityismääräykset koskien rakentamisen määrää, laatua ja tapaa annetaan rakennusjärjestyksen luvuissa 5 ja 6. Rakennusjärjestyksessä määritetään suunnittelutarvealue, ks.  liite 1.  Rakentamisessa on huomioitava pohjavesialueet ja Päijännetunnelin sijainti rakennusjärjestyksen mukaisesti, ks.  liite 4.

Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 10 erityiset säännökset koskevat ranta-alueita.

Lisätiedot: rakennusvalvonta


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0