Ympäristönsuojelun lomakkeet ja ohjeet

Lomakkeet – tulosta, täytä ja lähetä

 

Haja-asutusalueen jätevesien käsittely, talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 d §)

Poikkeamiskaavake

Liite: Jätevesijärjestelmän kuvaus

Liite: Jätevesien vähäisyys

Liite: Liittäminen viemäriverkostoon

Liite: Varallisuus

Liite: Liite3C_Elämäntilanteet

 

Melua ja tärinää aiheuttava tilapäinen toiminta (YSL 118 §)

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ymparisto.fi)

 

Selvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje (ymparisto.fi)

Lomakkeet ympäristöhallinnon sivuilla: www.ymparisto.fi

 

Ohjeet

 

Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Vapautushakemuksen ohje

 

Vieraslajit

Jättiputken tunnistaminen ja torjunta

Jättipalsamin tunnistaminen ja torjunta

Lisätietoa vieraslajikasveja sisältävän jätteen käsittelystä ja hävittämisestä (vieraslajit.fi)


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1