Sosiaalipalveluiden lomakkeet

Sähköiset lomakkeet

Täytä ja lähetä sähköisesti Internetissä

Tulostettavat lomakkeet

Tulosta, täytä ja lähetä postitse

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta

Täydentävän ja ehkaisevän toimeentulotuen hakemus

Toimeentulotukihakemus kuolinpesälle/ hautauskustannukset

Hakemus toimitetaan allekirjoitettuna liitteineen osoitteeseen

Sosiaalitoimisto
Keskustie 2-4, 12100 Oitti
fax 019 537 1130
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi

Sosiaalihuollon asiakasmaksun alentaminen ja perimättä jättäminen

        Hakemus asiakasmaksun alentamisen hakemiseksi 6.2021

Ikäihmisten palvelut

Ilmoitus apua tarvitsevasta iäkkäästä henkilöstä (Vanhuspalvelulaki 25 §)

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustukihakemus 2020

Kotihoidon ja tukipalveluiden palveluhakemus

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lomake_2019

       Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lomake_lapsi_2019

       Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus

Lastensuojelu

Lastensuojeluilmoitus

Vammaispalvelut

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemus

Lääkärinlausuntopohja vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen liitteeksi

Vammaispalveluhakemus

 Omaishoidontuki

Omaishoidontuen hakemus

Kotipalvelun palvelusetelit

Hakemus lyhytaikaisen kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lyhytaikainen kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Hakemus säännöllisen kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Säännöllinen kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Hakemus lyhytaikaisen lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Lyhytaikainen lapsiperheiden kotipalvelu/palvelutuottajan työraportti

Lisätietoja sosiaalipalveluiden sivuilla


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 6 Ei 17 Kyllä 6 Ei 17