Yleinen

Päätöksiä kaava-asioissa

Hausjärven kunnanvaltuusto on 25.4.2017 § 31 hyväksynyt Hausjärven kunnan Oitin taajamaan, Oitin ja Torholan kyliin sijoittuvan ns. Torholan alikulun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Asemakaavalla muodostuu rautatiealuetta ja Vartiomäentien katualuetta sekä asemakaavan muutoksella korttelit 116, 117A, 117B ja 118 sekä niihin liittyvät rautatie-, lähivirkistys- ja suojaviheralueet, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alue, jalankululle ja polkupyöräilylle varatut tiet sekä katualueet.

Lisätietoja antavat kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 ja kaavasuunnittelija Paula Sidoroff-Eskelinen puh. 019 758 6562, etunimi.sukunimi@hausjarvi.fi.

10.5.2017
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.