Kuntalaisaloite

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa.

Aloitteesta tulee ilmetä, mihin kunnan toimintaan tai palveluun kuuluvaan asiaan sillä halutaan vaikuttaa. Kuntalaisaloitteella ei tarkoiteta henkilökohtaista hakemusta tai anomusta.

Kun aloite on saapunut kunnalle, pyrkii kunnan henkilöstö ilmoittamaan aloitteen tekijälle 14 arkipäivän kuluessa viraston aukioloaikana, kuka tai ketkä valmistelevat vastausta aloitteeseen.

Aloitteen käsittelyn edellyttämä aika saattaa vaihdella huomattavan paljon. Joihinkin aloitteisiin voidaan vastata hyvin nopeasti, kun taas osa vaatii suuritöistä ja siksi pitkäkestoista valmistelua.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä  Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 2 Kyllä 4 Ei 2