Keskusvaalilautakunta

Vaalilain mukaan valtuuston on asetettava kunnan keskusvaalilautakunta. Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien ja kansanäänestysten järjestämisestä kunnassa. Tehtävät ja toiminta perustuvat vaalilakiin ja oikeusministeriön ohjeisiin.

Vaalilain nojalla keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä. Keskusvaalilautakunnan varajäsenet asetetaan sijaantulojärjestykseen. Muissa kunnallisissa lautakunnissa varajäsenet ovat henkilökohtaisia.

Keskusvaalilautakunta työskentelee ainoastaan vaalien ja kansanäänestysten järjestämisen edellyttäminä aikoina. Keskusvaalilautakunnan käsittelemistä asioista voi tiedustella asianhallintasihteeri Sirpa Sarajalta, puh. 019 758 6587.

Hausjärven keskusvaalilautakunnan jäsenet 2021-2025

Sjöholm Leif (KOK)
Inkinen Rauno (KESK)
Roivas-Korhonen Soile (VAS)
Sallinen Marjaana (PS)
Sartesuo Merja (SDP)

Hausjärven keskusvaalilautakunnan varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:

  1. Kelzenberg Noora (VIHR)
  2. Jurvanen Ulla (KD)
  3. Jumppanen Timo (LIIKE NYT)
  4. Heinonen Eeva (KOK)
  5. Laukkanen Mika (KESK)

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3