Kaavoitus Oitti

Savilaukuntie-Katajatien alue, kaava lainvoimainen

(ns. Maxitin nyk. Saint-Gobain Weberin alue)

Korttelit 200-202, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunnanvaltuusto on 24.1.2012 § 9 hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Kuulutus

Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta ja määräykset
Kaavaselostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2-8
Liite 9 – Tilastolomake


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.