Yleinen

Monnin Pihonkaarteen asemakaavan laajennus

Hausjärven kunta kuuluttaa

Asemakaava-alueen laajennus ja ehdotuksen nähtävilläolo

Kunnanhallitus on 8.3.2016 § 75 päättänyt laajentaa tilan Pihonkaarre RN:o 1:990 (ent. RN:o 1:694 Perälä) asemakaavoitettavaa aluetta käsittämään osin yleisen tien aluetta, RN:o 895:2:13. Kaavoitettava alue sijoittuu Monninlinjan ja Rutikantien risteyksestä lounaaseen ja tavoitteena on asemakaavoittaa alueelle pientalotontteja.

MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti asetetaan nähtäville Hausjärven kunnan Monnin taajamaan sijoittuva, Erkylän kylän Pihonkaarteen asemakaavan ehdotus. Ehdotusaineistot ovat nähtävillä 10.3.-8.4.2016 klo 15 asti. Asemakaava koskee osia Hausjärven kunnan Erkylän kylän tiloista Pihonkaarre RN:o 1:990 (ent. RN:o 1:694 Perälä) ja yleinen tie RN:o 895:2:13. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 441-448 sekä niihin liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet.

Kaavaehdotus pidetään virallisesti nähtävillä Hausjärven kunnanvirastossa. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa, Monnin koululla sekä kunnan Internetsivuilla. Ehdotusta koskevat kirjalliset muistutukset tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven kunnanhallitukselle osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2-4, 12100 Oitti.

Lisätietoja antaa kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen puh. 019 758 6560 etunimi.sukunimi(at)hausjarvi.fi.

9.3.2016
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.