Kaavoitus Oitti

Kortteli 110 tontit 1 ja 2, ns. Metsin alue, kaava lainvoimainen

Hausjärven ympäristölautakunnan 17.2.2016 § 23 hyväksymä Oitin kylän korttelin 110 tontteja 1 ja 2 sekä katualuetta koskeva ns. Metsin alueen asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.
Kuulutus

Kaava-aineistot

Asemakaava ja kaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostuksen liitteet

Asemakaavan selostus

Liite 9 Asemakaavan seurantalomake


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.