Ympäristö ja luonto

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma 2016-2021

Lataa kuulutus PDF muodossa

Kuulutus HAMELY/21/07.04/2012
03.12.2015 Julkinen
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004)

Kuulutus

Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman vuosiksi 2016–2021. Meren hyvän tilan saavuttamiseksi on laadittu asiakirja Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelma vuosille 2016 – 2021. Toimenpideohjelma on osa merenhoitosuunnitelmaa, johon sisältyvät myös vuonna 2012 hyväksytyt nykytilan arvio, hyvän tilan määritelmät ja ympäristötavoitteet sekä vuonna 2014 hyväksytty merenhoidon seurantaohjelma.

Toimenpideohjelma oli kuultavana 15.1 – 31.3.2015 välisen ajan.

Valtioneuvoston päätösasiakirjat ja hyväksytty toimenpideohjelma ovat nähtävillä 4.12.2015-4.1.2016 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kuntien kunnanvirastoissa niiden aukioloaikoina sekä Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimipisteissä Lahdessa ja Hämeenlinnassa sekä ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin.

Päätöksestä valittaminen

Valtioneuvoston päätöksestä voi valittaa kirjallisesti korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen liitteenä olevissa valitusosoituksissa tarkemmin esitetyllä tavalla.

Lisätiedot

Merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman valmistelua on koordinoitu Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja lisätietoja antaa johtava asiantuntija Janne Suomela, p. 0295 022 947.

Hämeenlinnassa 3. joulukuuta 2015
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.