Tekniset palvelut Vesihuolto Ympäristö ja luonto

Maksuton jätevesineuvonta alkaa Hausjärven kunnassa 26.5.2015

Kiinteistökohtainen jätevesineuvonta alkaa Hausjärven kunnassa 26.5.2015. Neuvontatyön tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen jätevesineuvoja Laura Huhtala. Neuvoja liikkuu kunnan alueella lokakuuhun 2015 asti. Neuvontakäynnit ovat asukkaille maksuttomia ja vapaaehtoisia. Neuvonnan rahoittaa Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksista.

Kiinteistökohtaisen neuvontatyön alueet ovat kunnan valitsemia. Neuvonta suunnataan vakituisesti asutuille kiinteistöille. Myös valittujen neuvonta-alueiden ulkopuolella asuvat ja mökkiläiset voivat kysyä ohjeita jätevesineuvojalta. Neuvontatyöstä tiedotetaan asukkaita kirjeellä noin viikkoa ennen neuvontakäyntiä. Neuvoja arvioi, tarvitseeko kiinteistön nykyinen jätevesijärjestelmä kunnostusta ja kertoo mahdollisesti tarvittavista saneeraustoimista. Neuvoja opastaa myös uusien järjestelmien hoito- ja huoltotoimenpiteissä.

Vesiensuojeluyhdistys on tehnyt jätevesineuvontatyötä Pirkanmaalla jo vuodesta 2007 alkaen. Hämeen puolelle neuvontatyö laajeni keväällä 2013. Neuvontakäyntejä on yhteensä tehty yli 5500 kiinteistöllä. Arvioiduista järjestelmistä vain joka kolmas jätevesijärjestelmä toimii tällä hetkellä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Saneeraustyö on lähtenyt hitaasti liikkeelle ja asukkaat odottavat lainsäädännön muutosten selviämistä.

Toimiva jätevesijärjestelmä on kuitenkin ennen kaikkea satsaus oman lähiympäristön puhtauteen ja viihtyisyyteen ja kannattaa kunnostaa mahdollisista säädösmuutoksista huolimatta. Kiinteistökohtaisen jätevedenkäsittelyn menetelmät ovat hyvin vakiintuneita ja vaikka lainsäädäntöä muutettaisi, ei neuvontakäynnillä saadut neuvot mene hukkaan. Päinvastoin neuvoja tarjoaa asukkaalle puolueettoman arvion nykyisen järjestelmän kunnosta ja saneerausvaihtoehdoista. Jätevesisuunnitelmaa neuvontakäynnillä ei tehdä, mutta ammattitaitoisten suunnittelijoiden yhteystiedot löytyvät helposti yhdistyksen ylläpitämästä osaajapankista www.kvvy.fi/jatevesi/osaajia

Jätevesineuvoja Laura Huhtala on tavattavissa Tonttimarkkinoilla 6.6.2015 Ryttylässä ja Mommilanjärven souteluissa 18.7.2015. Tarvittaessa voit myös pyytää neuvojan käymään kiinteistölläsi. Neuvontakäynnit ovat asukkaille maksuttomia.

Lisätiedot neuvontatyöstä

Laura Huhtala
Jätevesineuvoja
050 4648 653
laura.huhtala@kvvy.fi

Satu Heino
Hankevastaava
050 5603 088
satu.heino@kvvy.fi

www.kvvy.fi/jatevesi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.