Yleinen

Kuulumisia hankkeesta – Työkykyjohtamisen valmennuspolku

Maaliskuussa 2020 on käynnistynyt koko Hausjärven ja Kärkölän kuntien esimiehille ja valituille asiantuntijoille suunnattu koulutusohjelma: Työkykyjohtamisen valmennuspolku.  Koulutusohjelma toteutetaan kehittämishankkeena, jossa ovat mukana kuntien lisäksi kuntien eläkevakuutusyhtiö Keva sekä kouluttajayhteistyökumppanina Hyria Business Institute. Hanke kestää aina kevääseen 2021 saakka.

Mikä motivoi kehittämään?
Kehittämishankkeen ajatus ja suuntaviivat löytyivät Hausjärven ja Kärkölän kuntien työhyvinvointikyselyistä, joissa esiinnousivat tarpeet esimiestyön vahvistamiselle sekä suunnitelmalliselle työkykyjohtamisen toimintamallille.

Mikä Työkykyjohtamisen valmennuspolku on?
Työkykyjohtamisen valmennuspolku on koulutusohjelma, joka vahvistaa esimiesten strategista työkykyjohtamisen keinovalikoimaa arjen työssä. Valmennuspolun aikana keskitytään esimiestyön keskeisiin teemoihin, joita ovat muun muassa

  • minä esimiehenä
  • vuorovaikutus
  • valmentava johtaminen
  • työkykyjohtamisen työkalut
  • etä- ja hajautetun työn johtaminen
  • puheeksi ottaminen
  • haastavat tilanteet sekä
  • itseohjautuvuus.

Koulutuksia on järjestetty kevään, kesän ja syksyn aikana sekä lähi- että etätapaamisin. Osa koulutuksista on järjestetty molempien kuntien osallistujille yhteisinä ja osa on järjestetty kuntakohtaisin pienryhmin. Tulevia koulutustilaisuuksia järjestettäessä otetaan huomioon koronapandemian kokoontumissuositukset ja tilaisuudet järjestetään tilanteeseen sopeuttaen.

Miten kehittämishankkeen vaikuttavuutta seurataan ja mitataan?
Työkykyjohtamisen valmennuspolun etenemistä seuraa hankkeen ohjausryhmä.
Ohjausryhmään kuuluvat kuntien edustajat Hausjärveltä henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa, Kärkölästä kansliapäällikkö Jouni Nieminen sekä pormestari Markku Koskinen, Hausjärven kunnan henkilöstönedustaja pääluottamusmies Riitta Alho sekä työsuojeluvaltuutettu Timo Jalovaara. Kunnanjohtajalla, muilla pääluottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus ohjausryhmän kokouksissa. Lisäksi ohjausryhmään kuuluvat edustajat Hyria Business Institutesta palvelujohtaja Erja Lakanen sekä kouluttaja Sirkku Helen.  Ohjausryhmään voidaan tarvittaessa kutsua myös muita osallistujia.

Hankkeesta raportoidaan Kevaan säännöllisesti väliraportin ja loppuraportin muodossa. Hankkeen organisaatiokohtaista vaikuttavuutta arvioidaan ja reflektoidaan kehittämishankkeen aikana työyhteisöissä arjen työssä sekä laajempana kokonaisuutena tulevissa työhyvinvointikyselyissä.

Hausjärven ja Kärkölän kuntien esimiehet Työkykyjohtamisen valmennuspolun aloitustilaisuudessa 3.3.2020.
Pohdinnassa yksilötehtävä ”Minun polkuni” OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.