Kaavoitus Kuuloja (Lavinto ja Karhi)

Kuulojan itäinen teollisuusalue, asemakaavan luonnos II nähtävillä 11.10.-9.11.2017

Hausjärven ympäristölautakunta on 2.10.2017 § 80 tehnyt päätöksen asettaa nähtäville osia Lavinnon kylän tiloista RN:o 3:55, 6:18, 6:32 ja 6:45 sekä osia Karhin kylän tiloista RN:o 4:26 ja 4:28 koskevan Kuulojan itäisen teollisuusalueen luonnoksen II.

Kuulutus

Nähtävilläoloaineistot:

Kaavakartta määräyksineen

Selostus

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liitteet 2-12

Liite 13 täydentyy luonnoksen II nähtävilläolon jälkeen

Liite 14 täydentyy ehdotuksen nähtävilläolon jälkeen

Liite 15 Asemakaavan seurantalomake

 

 


,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.