Kaavoitus Kuuloja (Lavinto ja Karhi)

Kuuloja läntisen teollisuusalueen II asemakaavan muutos ja laajennus Korttelit 600-603

Korttelit 600-603

Hausjärven kunnanvaltuusto on 23.4.2013 § 63 hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutoksen

Kuulutus

Asemakaava ja asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Kuulutus

Aineisto

Kaavakartta ja määräykset
Selostus
Liite 1 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2 – Kaavoituksen seurantalomake
Liite 3 – Vastineet 2. kaavaluonnokseen
Liite 4 – Vastineet kaavaehdotuksen palautteeseen


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.