Pöytäkirjat

Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.12.2017

-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
360 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
361 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
362 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
363 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN VUONNA 2017 2 kpl
364 TALOUDEN SEURANNAN JA SUUNNITTELUN VUOSIKELLO 2018 1 kpl
365 HIKIÄSSÄ SIJAITSEVAN MÄÄRÄALAN MYYNTI TILASTA SAVULA RN:O 2:81 / ASEMAKAAVAN MUKAISEN KORTTELIN 112 TONTTI NRO 4
366 KILPAILUN AVAAMINEN ETELÄ-SUOMEN TAAJAMAJUNALIIKENTEESSÄ / LAUSUNTOPYYNTÖ 1 kpl
367 HÄMEEN POLIISILAITOKSEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN OITIN METSÄSTYSSEURAN TOIMINTAA KIINTEISTÖLLÄ 086-416-1-106 3 kpl
368 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VAHVISTAMAT YKSIKKÖHINTAPÄÄTÖKSET VALTIONOSUUKSIEN PERUSTAKSI 2018 3 kpl
369 OTTO-OIKEUDESTA LUOPUMINEN
370 HENKILÖSTÖOHJELMA 2018-2021 1 kpl
371 ELÄKELÄISTEN LOUNASATERIOIDEN HINTOJEN TARKISTAMINEN
372 HAUSJÄRVEN KUNNAN HANKINTAOHJE 1 kpl
373 LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 / KUNNANHALLITUS JA PALVELUKESKUKSET 1 kpl
374 KUNNANJOHTAJAN PALKKAUKSEN TARKISTAMINEN
375 KUNNAN TOIMIELINTEN TEKEMÄT PÄÄTÖKSET
376 KUNNANHALLITUKSELLE SAAPUNEET PÖYTÄKIRJAT
377 ILMOITUSASIAT
378 ELINVOIMAOHJELMA 2018-2021 1 kpl
379 ETUOSTO-OIKEUS 2 kpl
9998 Valitusosoitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.