Yleinen

Julkipanokuulutus ympäristölupapäätöksestä

 

Hausjärven ympäristölautakunta on tehnyt 7.9.2016 § 74 seuraavan ympäristölupapäätöksen:

  • ympäristönsuojelulain mukainen päätös, joka koskee Rudus Oy:n Hausjärven kunnan Kurun kylän kiinteistöllä Sarvinummi RN:o 086—407-3-56 sijaitsevan siirrettävän kivenmurskaamon toimintaa. Ympäristölupapäätös sisältää YSL 199 §:n mukaisen määräyksen, jonka mukaan toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.

Päätöksen antopäivä on 12.9.2016, jolloin päätöksen katsotaan tulleen asianomaisten tietoon.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä Hausjärven kunnan virastolla, viraston aukioloaikoina, Keskustie 2-4, 12100 Oitti, 12.9.2016 – 12.10.2016 välisenä aikana.

Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen, os. PL 204, 65101 Vaasa. Valitusoikeus on luvan haltijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusajan ensimmäinen päivä on antopäivää seuraava päivä. Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.10.2016.

Hausjärvellä 9.9.2016
HAUSJÄRVEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.