Tekniset palvelut Vesihuolto Ympäristö ja luonto

Jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee kahdella vuodella

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti.

Kahden vuoden lisäaika koskee arviolta noin 120 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä. Siirtymäajan piiriin kuuluvat ennen vuotta 2004 rakennetut kiinteistöt, joiden jätevesijärjestelmä vaatii parantamistoimia. Asetuksen vaatimuksia on sovellettu vuoden 2004 alusta alkaen uudisrakentamisessa ja tehtäessä kiinteistöllä lupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä.

Haja-asutusalueiden jätevesilainsäädäntöön tehtävien lievennysten valmistelu etenee. Tavoitteena on kohtuullistaa lainsäädäntöä erottelemalla ympäristönsuojelullisesti herkät alueet ja vapauttaa vaatimusten noudattamisesta niin sanotut kuivan maan kiinteistöt, jotka eivät sijaitse vesistöjen äärellä tai pohjavesialueilla. Tarkastelussa on vaihtoehto, jossa jätevesijärjestelmä täytyisi uusia vain silloin, kun kiinteistöllä tehdään muutakin remonttia. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja asuinkiinteistöjä.

Hajajätevesityöryhmä tulee myös ottamaan kantaa siihen, ovatko nykyiset poikkeussäännökset riittäviä. Nykyisen lainsäädännön mukaisesti kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943, ovat vapautettuja vaatimusten noudattamisesta. Lisäksi poikkeussäännöksiä voidaan soveltaa elämäntilanteisiin liittyvien erityisten tekijöiden perusteella, kuten pitkäaikaisen sairauden tai työttömyyden vuoksi. Tähän liittyen työryhmän tehtävänä on myös ottaa kantaa neuvonnan kehittämiseen, jotta sekä jätevesien käsittelyyn että lainsäädäntöön liittyvää tietoa on riittävästi saatavilla. Tarkastelussa on myös jätevesijärjestelmien hankintaan liittyvä kuluttajansuoja sekä oikeusturvanäkökulma, sillä monet ovat jo uusineet jätevesijärjestelmänsä vaaditulla tavalla.

Valmistelutyötä tekevän työryhmän määräaika päättyy 31.10.2015. Tavoitteena on, että esitys haja-asutusalueiden jätevesilainsäädännön muutoksista saadaan jätettyä eduskunnalle tämän vuoden loppuun mennessä.

”Mikään muu asia ei ole aiheuttanut yhtä paljoa kansalaisten yhteydenottoja kuin jätevesiasetus. Tämän vuoden aikana valmistellaan kohtuutta maalaisjärjen vastaiseen lainsäädäntöön. Tarkoitus on vapauttaa niin sanotut kuivan maan kiinteistöt nykyisistä, kohtuuttomina pidetyistä vaatimuksista. Ympäristönsuojelullisesti herkillä alueilla eli vesistöjen äärellä ja pohjavesialueilla on perusteltua olla nykyiset, tiukemmat vaatimukset, mutta niin sanotusti kuivalla maalla jätevesijärjestelmät voitaisiin modernisoida myöhemmin remonttien yhteydessä”,

ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Lisätietoja

Aino Salo
Erityisavustaja
050 3069 599

Tuire Taina
Lainsäädäntöneuvos
050 358 1359

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.