Yleinen

Työsuojelurahastolta hankerahoitusta itseohjautuvuuden vahvistamiseen ruoka- ja siivouspalveluissa

Työsuojelurahasto on myöntänyt Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalveluille hankerahoitusta itseohjautuvuuden vahvistamiseen. Hankkeen kokonaisarvo on 10 400 euroa, josta puolet on kunnan omavastuurahoitteista. Hankkeen valmennusyhteistyökumppanina toimii Filosofian Akatemia Oy. Hankeaika on 02/2020-01/2021.

Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehityshanke on jatkoa KunTekon (kunta- ja maakunta-alan kehittämisohjelma) itseohjautuvuustyöpajalle, johon Hausjärven kunnan ruoka- ja siivouspalvelut hakivat ja valittiin mukaan syksyllä 2019.

Ruoka- ja siivouspalvelujen toimintaa kehitetään nyt voimakkaasti käyttöönotettavilla ruokapalvelun toiminnanohjaus- ja omavalvontajärjestelmillä. Aikaisemmin siivouspalvelut ovat kokeneet kehittämistoimenpiteet menetelmien ja laitteiden nykyaikaistamisella.

Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehittämishanke mahdollistaa ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstön työnhallinnan, työn imun, työmotivaation ja työhyvinvoinnin kehittymisen ja parantumisen.
”Keskiössä on voimaantumisen kokemus: Olen työni hallitseva ammattilainen. Voin vaikuttaa työhöni ja organisaation toimintaan sekä niiden kehittämiseen”, kuvailee ruoka- ja siivouspalvelupäällikkö Ismo Korhonen kehittämishankeen perimmäistä ajatusta. ”Hanketta toteutetaan osallistavien työpajojen muodossa, joissa henkilöstö on aktiivisesti mukana alusta alkaen kehittämässä uusia, itseohjautuvuutta tukevia toimintatapoja”, jatkaa Korhonen.

Itseohjautuvuuden vahvistaminen –kehittämishanke toteuttaa Hausjärven kunnan henkilöstöohjelmaa tavoitteellisesti.

”Henkilöstöohjelman tavoitteen mukaisesti henkilöstöä kannustetaan osallistumaan oman työn jatkuvaan kehittämiseen, työmenetelmien järkeistämiseen ja sujuvoittamiseen sekä vahvan yhteistyön rakentamiseen. Henkilöstön tarvittavaan koulutukseen panostetaan.  Lisäksi Hausjärven kuntastrategiaan on yhdeksi arvoksi määritelty luovuus, joka tarkoittaa kehittämismyönteisyyttä, uutta ajattelua, kuntalaisten tarpeiden huomiointia sekä rohkeutta ja draivia kohti uutta suunnatessa. Olemme siis aivan arvojemme ytimessä tämän kehittämishankkeen myötä”, iloitsee henkilöstöpäällikkö Lilli Salomaa.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.