Yleinen

Ilmoitus työmaatien siirtämisestä, Turkhauta

ILMOITUS OLEMASSAOLEVAN MAA-AINESLUVAN TYÖMAATIEN SIIRTÄMISESTÄ

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 18.1.2017 myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle luvan työmaatien siirtämiseen Hausjärven Turkhaudan kylässä kiinteistöllä 086-419-2-107.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskiijelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä on 24.1.2017.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 23.1.2017
Hausjärven ympäristölautakunta


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 1 Kyllä 0 Ei 1

Kommentit on suljettu.