Yleinen

Ilmoitus maa-ainesluvan myöntämisestä

Hausjärven kunnanhallitus on kokouksessaan 21.6.2016 myöntänyt Rudus Oy:lle maa-ainesluvan. Rudus Oy:n lupa koskee maa-ainesten ottamista Hausjärven Kurun kylässä, Sarvinummen kiinteistöllä 086-407-3-56.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä on 2.8.2016.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 020 758 6561.

Hausjärvellä 1.8.2016

Hausjärven kunnanhallitus

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.