Yleinen

Ilmoitus maa-ainesluvan myöntämisestä

 

Hausjärven ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.9.2016 myöntänyt Betoni Center Oy:lle luvan maa-ainesluvan vaiheistuksen muuttamiseen Hausjärven Ryttylän kylässä, Mäki-Lähteelän tilalla RN:o 1:955.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta siten kuten hallinnonkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 HÄMEENLINNA viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä päätöksen antamispäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Päätöksen antamispäivä on 12.9.2016.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Minna Ahlqvist, p. 019 758 6561.

Hausjärvellä 9.9.2016
Hausjärven ympäristölautakunta

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.